— En ting er at vi kom økonomisk bedre ut med å bruke egne jordmødre. Det viktigste for meg var likevel å opprettholde kvaliteten på fødeavdelingen, at vi kunne ha våre egne rutinerte folk på jobb, sier enhetsleder for fødeavdelingen Christine Høyer-Sørensen, som det siste året har tatt grep for å redusere antall kvinner som revner under fødsler. Siden desember skal alle ved fødeavdelingen i Kristiansand ha gjennomgått et kurs i to omganger for å redusere disse skadene til et minimum.

Rifter

Skader eller rifter i kvinners underliv i forbindelse med fødsler har vært et av de store problemene for Sørlandet sykehus. Norge var i 2013 blant de verste i Europa. Og Sørlandet sykehus var i 2013 det tredje dårligste i Norge på dette området, ifølge medisinsk fødselsregister. I fjor sommer gikk det fra vond til verre. Bare i løpet av juni og juli fikk 12 kvinner alvorlige rifter. Gjennomgangen i ettertid har vist at sommervikarierende jordmødre og leger var involvert i alle tilfellene.

Sommermånedene har samtidig vært den travleste tiden ved fødeavdelingen. Da fødes det flest barn mens det faste personalet også har ferie. Derfor tok ledelsen ved fødeavdelingen i vinter kontakt med jordmødrene og spurte om de kunne jobbe mer om sommeren, mot at de fikk en bonus.

— I fjor sommer hadde vi et høyt antall repturer, altså rifter under fødsel. Alle ble relatert til vikarer. Dette er dokumentert. Men det sier også noe om hvor viktig det er å ha faste på jobb sammen med vikarene, slik at vi kan ha like god kvalitet gjennom sommeren, sier Lillian Lee som er hovedtillitsvalgt for jordmødrene ved fødeavdelingen i Kristiansand.

Bonus til jordmødre

— Det ble sendt en forespørsel fra vår side om vi kunne få bruke våre egne jordmødre om sommeren. Vi ville unngå den høye bruken av innleide vikarbyråer. Det var utgangspunktet, sier enhetsleder Christine Høyer Sørensen ved fødeavdelingen i Kristiansand.

— Noen sykehus har åpnet for å gi sine egne ansatte en gunstig bonusavtale. Da unngår man å bruke innleide vikarer, som er en stor utgiftspost. Da følger det med store utgifter til flybilletter og bolig, samtidig som timeprisen er dyrere. Derfor henvendte vi oss til sykehusledelsen med spørsmål om vi kunne tilby en avtale til våre jordmødre, der de økte sine stillingsbrøker, eventuelt tok ferie på andre deler av året. På den måten kunne vi unngå innleie i det omfanget vi nå har, der 19 vikarer er inne. I tillegg så vi at dette ville øke kvaliteten på tilbudet vårt og samtidig sikre bedre kontinuitet ved avdelingen. Erfaringene fra andre avdelinger i landet gjorde at vi ønsket å prøve dette, sier Christine Høyer Sørensen.

Ledelsen sa nei

Jordmødrene sa ja til tilbudet fra avdelingen. Men sykehusets øverste ledelse sa nei.

— Ja, jeg ble skuffet da sykehusledelsen sa nei. Jeg kan ikke si noe annet. Vår avdeling har behov for personale med spesialkompetanse. Vi må ha jordmødre. Vi kan ikke bruke sykepleiere, slik de andre avdelingene i større grad har muligheten til. Vi prøvde å imøtekomme lavere kostnader og høyere kvalitet. Men fikk nei, sier enhetsleder Christine Høyer Sørensen.

- Var dette en spesielt gunstig bonus-avtale for jordmødrene?

— Nei, den var ganske lik avtalen som andre sykehus i Helse Sør-Øst bruker i Østlands-regionen. Vi så også at ved for eksempel Kvinneklinikken i Bergen, i Helse Vest, lå disse satsene enda høyere. Da sykehusledelsen her sa nei, var tilbakemeldingen at de var redd for ringvirkningene det ville få til andre avdelinger.

Fryktet dominoeffekt

Siv Ostermann, som er assisterende klinikksjef ved Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus, forklarer sykehusledelsens avgjørelse slik:

— Sørlandet sykehus har en bonusordning for medarbeidere i deltidsstillinger som kan brukes isteden for at vi leier inn folk gjennom vikarbyrå. Jordmorforeningens forslag innebar en ordning som ga bedre uttelling for den enkelte jordmor enn det Sørlandet sykehus praktiserer. Organisasjonsdirektøren i samarbeid med klinikkledelsen oppfattet den som for kostbar. Og viktigst: Ordningen ville sannsynligvis gi en dominoeffekt til andre avdelinger som trenger spesialkompetanse. Derfor valgte vi ikke å gå inn på den ordningen, sier Siv Ostermann.

- Selv om den var rimeligere enn å leie inn vikarer?

— Det kommer an på hvilket byrå vi bruker. Eksakte tall har jeg ikke. Men isolert sett for føden, kunne det vært billigere. Men med dominoeffekten for de andre som også trenger vikarer, så står vi overfor et formidabelt regnestykke. Så mye penger har vi ikke, sier Ostermann.