• Bystranda Terrasse består av 102 leiligheter på Tangen i Kristiansand. FOTO: Reidar Kollstad

Forlik om Bystranda Terrasse

Bystranda Terrasse AS og arkitekt Kari Nissen Brodtkorb har inngått forlik.