• Returkraft kostet 1,4 milliarder å bygge, men på grunn av dårlig økonomi, har anlegget i dag en markedsverdi på mellom 200 og 400 millioner. Administrerende direktør, Odd Terje Døvik, mener miljømyndighetene nå er i ferd med å gjøre dramatiske endringer i rammevilkårene for anlegget og at det vil påføre dem ytterligere tap. FOTO: Reidar Kollstad

Advarer mot høyere renovasjonsgebyrer

Avfallsbransjen jobber intenst med en løsning som kan redde Returkraft fra en gigantregning. Mislykkes de, kan innbyggernes renovasjonsgebyrer stige med opptil 500 kroner.