• Tid for snorklipp! Fra venstre Bjarne Hillesund fra Statens Vegvesen, fylkesordfører og leder i ATP-utvalget Terje Damman, Mathilde Heldal fra Heldal Entreprenør, ordfører Arne Thomassen og Helge Nilsen, prosjektleder i J. B. Ugland Eiendom. FOTO: JOSTEIN BLOKHUS

Åpnet nytt park & ride-anlegg

Lillesand har nå fått sitt tredje park & ride-anlegg. Sistemann ut ligger ved Brønningsmyr på Kjerlingland, den vestligste av avkjørslene fra motorveien..