Vil ha mobbeombud for Agder

Vidar Kleppe (D) mener kommunene og fylkeskommunen nå må gå sammen og spleise på et mobbeombud.