• Fyllingen ved Livoll er laget for å skape mer plass, og består av jord, sand, stein og asfaltrester. Etter at dette bildet ble tatt i oktober 2013, befarte kommunen stedet i april i år. Da fant avdelingsleder Arne Kjell Brunes og teknisk sjef Knut Svendsen at det var gjort ytterligere utfylling på stedet. FOTO: Arkivfoto

Laget fyllinger i drikkevann - må betale over 750.000 kroner i bot

— Vi har aldri krevd inn en så høy tvangsmulkt tidligere, sier avdelingsleder i Songdalen kommune.