• Det forrige bystyret dispenserte fra den gamle Kvadraturplanen og tillot seks etasjer på det gamle Sønnik-hjørnet, i Markensgate 30. Her er det fire etasjer ut mot gaten, mens femte og sjette etasje er tilbaketrukket med en vinkel på 60 grader. Byplanlegger Anne Sæther Lislevand mener Kvadraturplanen gir rom for betydelig byutvikling. FOTO: Vegard Damsgaard

Høydestriden løst i Kvadraturen

Dette seks etasjers hjørnet midt i Markens ville ikke blitt godkjent hvis man fulgte den nye Kvadraturplanen.