En pasient som var innlagt med en brannskade ved sykehuset i Flekkefjord i sommer har klagd sykehuset inn til Fylkesmannen i Vest-Agder, skriverNRK Sørlandet.

Pasienten som ble overflyttet til brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, mener overflyttingen skjedde for sent.

Erstatningssak

Fylkeslegen har åpnet tilsynssak for å vurdere om sykehuset i Flekkefjord har gitt pasienten behandlingen vedkommende har krav på.

– Vi fikk en henvendelse fra en pasient i sommer med klage på behandling og oppfølging ved Flekkefjord sykehus, og vi fant det riktig å undersøke disse forholdene nærmere i form av en tilsynssak, sier fylkeslege Kristian Hagestad til NRK.

Det er også reist erstatningskrav til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i denne saken. Ansvarlige ved Flekkefjord sykehus ønsker ifølge NRK ikke å uttale seg om saken nå.