• 18 skoler fra Aust- og Vest-Agder er på listen de 250 skolene i landet med flest tilfeller av mobbing. FOTO: Torstein Øen

Bygdeskoler på mobbetoppen

De små bygdeskolene ser ut til å være overrepresentert på listen. – Vi kan ikke bekrefte eller avkrefte noen sammenheng, sier fylkesmannen i Aust-Agder.