• En fersk rapport Lillesand har bestilt viser at ordfører Arne Thommasens kommune er det beste alternativet sammenlignet med Froland, Vennesla og Evje og Hornnes. Her avbildet ved en tidligere anledning på Kjerlingland, hvor tomta som er aktuell som fengselstomt ligger. FOTO: Torstein Øen

Fnyser av Lillesands fengselsrapport

En rapport fra analysefirmaet Oxford research konkluderer med at Agders nye fengsel bør plasseres i Lillesand. — Et uholdbart bestillingsverk, sier ordføreren i Froland.