• EN AV TI: Det var kun busstraseene som ble prioritert av brøytebilene til Kristiansand kommune. FOTO: Magnus Stedje Fossen

Brøyter kun bussveiene

Ingeniørvesenet i Kristiansand kaller snøfallet udramatisk og har kun ti prosent av brøytemannskapene ute.