• Kristiansand kommune eier flere eiendommer her på Rodeneset ved Rona. De har nå fått skikkelig hastverk med å få opp nødboliger for bostedsløse her. Boligene må være på plass neste år. FOTO: Kjetil Reite

Nødboliger kan koste 20 millioner

Ingen private var interessert i å drive nødboliger for Kristiansand kommune. Nå må kommunen bygge egne boliger for rundt 20 millioner, og utsette andre investeringer.