• Napping og spising av eget hår er en tvangslidelse 10 pasienter skal behandles for på Sørlandet sykehus.

Napper og spiser sitt eget hår

Sørlandet sykehus deltar i et prosjekt som skal sjekke virkningen av en behandlingsmetode for mennesker som napper og spiser sitt eget hår.