Elisabeth Blørstad, fylkesdirektør for Nav Vest-Agder, er bekymret for det økende antall unge i Agder som havner på arbeidsavklaringspenger. Elisabeth Blørstad, fylkesdirektør for Nav Vest-Agder, er bekymret for det økende antall unge i Agder som havner på arbeidsavklaringspenger. Foto: Reidar Kollstad

Nedgang ellers i landet: Unge i Agder på landstoppen i mottak av Nav-penger

Antall unge mellom 18 og 30 år som mottar arbeidsavklaringspenger minker på landsbasis, men øker i Agder-fylkene. Mottakerne ender i mange tilfeller opp som uføre, som det nå er 1103 unge av i landsdelen.