Elisabeth Blørstad, fylkesdirektør for Nav Vest-Agder, er bekymret for det økende antall unge i Agder som havner på arbeidsavklaringspenger. Elisabeth Blørstad, fylkesdirektør for Nav Vest-Agder, er bekymret for det økende antall unge i Agder som havner på arbeidsavklaringspenger. Foto: Reidar Kollstad

Nedgang ellers i landet: Unge i Agder på landstoppen i mottak av Nav-penger