• KLARTE SEG: Vilhelm Krag-arvingen Maria Kielland Krag betrakter den originale tømmerdelen av huset som sto i mot brannen, takket være rask responstid fra Søgne-brannfolkene. Tømmerbebyggelsen fra 1842, som utgjør mesteparten av huset, er nærmest uskadet, bortsett fra noen svidde overflater. FOTO: Reidar Kollstad

Derfor brant Krag-boligen

En isolasjonsskade i ledningen til en bordlampe, kombinert med høy luftfuktighet, fikk flammene til å stå i den fredete dikterboligen.