• <b>Terje Ellefsen, Randi Rosenberg Hall, Magne Haugen</b> og <b>Alvhild Gulbrandson</b> kan fortelle at kulturmiinnedagen og stemmerettsjubileet er i fokus i Lillesand på søndag. Stedet er rådhuset, og klokkeslettet er 13.00. Det blir foredrag ved førstearkivar Roger Tronstad fra Statsarkivet i Kristiansand om "Kvinner i bresjen". Og da spesielt Augusta Heldal og Frederikke Heinschen som ble innvalgt i Vestre Molands herredsstyre allerede i 1901. Randi Rosenberg Hall og Alvhild Gulbrandson holder så et foredrag om Elise Tvede Wærenskiold. Denne kvinnen, som vokste opp i Holt, ble en ener i kvinnekampen i Texas. LinnErlene skal stå for musikken. Til høyre minner <b>Asbjørn Larsen</b> i husflidslaget om garasjesalg på Gamle Møglestu på søndag kl. 12-16. Pengene går til et barnehjem i Kaliningrad. Dagen før, altså i dag, markeres husflidsdagen i museumsgården kl. 11-15. "Kvinners arbeid" er tema. FOTO: Jostein Blokhus

Torget klokka 12: Lillesand