• PANT IS KING: Panteprosjektet sikrer livsnødvendige penger for Røde Kors hjelpekorps. Her samler Morten Urstad (t.v) og Alfred Georg Klausen inn flasker og bokser på Nystøyl hyttefelt på Hovden.

Pant gir penger i patruljepungen

Hyttefolkets avfall gir et skred av penger i kassa til Røde Kors hjelpekorps. Panteprosjekter innbrakte 190.000 kroner i fjor.