• BYGGER VARDE: Turleder og kjentmann Øivinn Bruce gjør klar bålet på Møvigveden til lørdag i kveld. FOTO: Lars Verket

Varde-protest mot oljeboring

På Møvigveden holdes det i kveld en symboltung protest mot oljeboring i nord og i Skagerrak. Det gjøres det også over 80 andre steder i landet.