• TIL KAMP: Familiene i bygdene langs grensen til Vennesla vil kjempe for at barna skal få gå på skole på Samkom, som barna herfra har gjort i alle år. Hvis politikerne i Birkenes stemmer for administrasjonens forslag om å overflytte alle skolebarn til egen kommune, får det store konsekvenser for 11 barn og deres familier. Her representert ved (f.v.) Mads Høyåsen (10), Erik Høyåsen (10), Janne Heggland (9), Martin Heggland (11), Jon Steinsland (12), Henriette Nomeland (5) og Maria Høyåsen (12). Bak mødrene Nille Høyåsen, Ellen Heggland og Annicka Synøve Dale med lille Mathias (1 1/2).

Kan tvinges til skolebytte

Birkenes vil spare en halv million kroner ved å slutte å sende elever til Samkom skole i Vennesla.