Med to fingre over babydukkens hode holder jordmor Hanna Oomen igjen slik at risikoen for at kvinnen skal revne reduseres. Foto: Steinar Vindsland
Fra 1. desember håper fagutvikler og jordmord Hanna Oomen at antall rifter skal gå ned. Foto: Steinar Vindsland

— Såkalt naturlig fødsel der kvinnen nesten ikke skulle hjelpes under forløsningen, var hovedårsaken til de mange alvorlige rifter både her på Sørlandet sykehus og i resten av Norge, forteller jordmor og fagutvikler Hanna Oommen.

Norge var blant de verste i Europa, og Sørlandet sykehus ble så seint som i 2013 rangert som tredje dårligst i Norge, i medisinsk fødselsregister.

39 alvorlige

Av 1736 vaginafødsler ved Sørlandet sykehus i 2013, fikk 39 kvinner alvorlige rifter. Og fram til nå i år, halvveis i november, er det like mange som i hele fjor.

På landsbasis har hundrevis av kvinner revnet. Andelen som fikk alvorlige rifter nesten nidoblet seg fra 60-tallet og frem til 2004. Da slo Statens helsetilsyn alarm, og det ble iverksatt en nasjonal handlingsplan for å finne årsakene og hva som måtte gjøres.

— Dette er svært alvorlig, sånn vil vi ikke ha det, sier Oommen.

Alvorlige rifter kan føre til at lukkemuskel skades helt eller delvis, noe som kan gi anal-inkontinens. Dessuten kan det føre til smerter under samleie. Opp mot 40 prosent av dem som rammes, får alvorlige, tabubelagte og langvarige plager.

Finskegrepet

En viktig del av løsningen viste seg å være å bruke et annet grep for å holde igjen og støtte babyen på vei ut. Grepet kalles «finskegrepet».

Oommen er fra Finland, hvor «finskegrepet» er praktisert i mange år. Poenget er å holde igjen barnets hode og skuldre på vei ut av fødselskanalen, slik at fødselen ikke går for fort. Når jordmor holder igjen får vevet rundt tid til å utvide seg, og risikoen for å revne reduseres kraftig. I tillegg legges det mer vekt på kommunikasjon med kvinnen.

Svart sommer

Dette grepet bestemte Oommen og ledelsen ved fødeavdelingen seg for å innføre ved fødeavdelingen. I mai gjorde de klar en plan for å undervise 56 jordmødre og 17 leger ved fødeavdelingen, en kursvirksomhet som skulle begynne i august.

— Så fikk vi en svart sommer, innrømmer hun.

Bare i løpet av juni og juli fikk 12 kvinner alvorlige rifter. Gjennomgang i ettertid har vist at sommervikarierende jordmødre og leger var involvert i alle tilfellene. Disse hadde i noen tilfeller brukt tang og vakuum til forløsning når det ikke var nødvendig, og bruk av slike instrumenter øker alltid risiko for rifter. Dessuten mener Oomen det er grunn til å anta at mangel på erfaring og mangelfull kommunikasjon mellom vikarer som ikke kjenner hverandre har spilt inn.

Vikarer

— Neste sommer vil vi undervise alle vikarene i finskegrepet, sier hun. Dessuten skal det vurderes om flere av de fast ansatte skal jobbe også om sommeren, sier hun.

Fra og med 1. desember håper sykehuset at antall alvorlige rifter vil gå ned. Da skal alle ved fødeavdelingen i Kristiansand ha gjennomgått et kurs i to omganger.

— Fra da av vil vi også sørge for at det alltid er to jordmødre til stede samtidig under selve forløsningen, sier hun.

Siden det er umulig å forhindre alle rifter, skal sykehuset også være grundigere i undersøkelsene av de som får dem, og sørge for at de får best mulig behandling.