• Med to fingre over babydukkens hode holder jordmor Hanna Oomen igjen slik at risikoen for at kvinnen skal revne reduseres. Jordmor Anne Hamsund assisterer under demonstrasjonen. FOTO: Steinar Vindsland

Versting på fødselsrifter

Sørlandet sykehus i Kristiansand er blant de verste i landet på kvinner som revner under fødsel. Nå tas det grep.