• ÅPNES: Dette veistykket mellom Møglestu og Viadukten skal etter planen gjenåpnes så snart som mulig. FOTO: Hans Jacob Brekke

Tror på byggestart til vinteren

Ordfører Arne Thomassen vil kjøre anbudsprosess før finansiering er på plass, for å få fortgang i åpningen av fylkesvei 402.