• Ole Magne Omdal tror flere vil bosette seg på gård på bygda når priskontrollen forsvinner. Selv flytta han fra Vennesla til slektsgård på Frikstadheia i Iveland for noen tiår siden. Her er han med en villsau.  Foto: Kjetil Reite

Tror flere flytter på bygda

Flere sørlendinger vil kjøpe småbruk og flytte på landet etter at regjeringen onsdag varslet fjerning av priskontrollen på landbrukseiendommer.