Regn har gitt glatte veier i Agder

— Vi har fått en del henvendelser om glatte veier, sier Finn Hammer ved Statens vegvesens veitrafikksentral.