• VERDSATT: Fader Christoforos Schuff mottar bildet av den første Christoforos under markeringen av Fokusprisen i dag FOTO: Jon Anders Skau

Hedret av kolleger

Fader Christoforos Schuff har vært en medspiller for de svakeste i samfunnet.