• Selvbetjeningen der folk kan komme og sortere avfall selv, er et populært tilbud. FOTO: Jostein Blokhus

Bygger for 12 millioner på to år

Ny sorteringshall i 2014 og et nytt mottak av farlig avfall i 2015 er blant planene på Knudremyr, avfallanlegget til Lillesand og Birkenes Renovasjon.