• KAMERA PARAT: - Jeg prøver å få med bygningens helhet, samtidig som jeg zoomer inn på elementer av forfall, forteller arkitektstudent Kristin Søndersrød Ose, som fredag blant annet fotograferte dette tomme butikklokalet i Skippergata, tett opptil Markens. FOTO: Vegard Damsgaard

Jakter byens forfall med kamera

Kommunen har engasjert en arkitektstudent til å registrere forlatte butikker og forfalne bygårder i Kvadraturen.