• Maria Håkedal Tveite (36) synes det er trist at kommunen innfører eiendomsskatt, men skjønner at noe må gjøres.

- Fryktelig trist at de må innføre eiendomsskatt

Torsdag kveld vedtar politikerne i Birkenes etter all sannsynlighet at det innføres eiendomsskatt på hus og hytter.