• Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener regjeringen nå er i ferd med å rasere hele verneplikten.

- Dette er siste steg mot avvikling av verneplikten

Stortinget vedtok i dag å avvikle den sivile verneplikten. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener hele verneplikten nå mister sin legitimitet.