26 barn fikk ingen ønsker oppfylt

26 barn som har krav på barnehageplass, fikk ingen av ønskene sine oppfylt. Opptakskontoret jobber med å finne ledige plasser andre steder.