• Her er tegningen av det nye anlegget. Til vesntre den planlagte blokkbebyggelsen på Silokaia. FOTO: ASPLAN VIAK

Må vente til nyttår på nytt svar

Den nye driveren av Shell-anlegget på Odderøya må smøre seg med tungolje. Forslag til nye reguleringsplan for området sendes fredag ut til totalt 24 høringsinstanser, og er antagelig ikke ferdig behandlet før i 2013.