• HISTORIE: Dagtoget mellom Kristiansand og Oslo, tognummer 701 og 702 stoppet på Herefoss stasjon så sent som i 1984. På slutten av 1980-tallet ble den såkalte «vogna» lagt ned. Det var et lokaltog som «stoppet for alt» mellom Kristiansand og Lunde. Stasjonsbygningen huser i dag folk fra produksjonsavdelingen til Jernbaneverket. FOTO: Hildegunn M. Aslaksen

Kjemper for togstopp på Herefoss

Bygdeutviklingsgruppen i Herefoss kjemper for at toget skal stoppe på stasjonen igjen. Samtidig vil Jernbaneverket legge ned 31 stasjoner i Norge.