• MODERNE: Det er bygget mye på Hovden de siste årene, og det bygges stort og moderne. FOTO: Kjartan Bjelland

Uten Bykle kommune, heller ikke noe Hovden

Gründer Carl Ragnar Carlson og andre pionerer blir med rette æret for at Hovden har blitt den turistdestinasjonen den er, men uten Bykle kommunes vannkraftmillioner hadde det ikke nyttet likevel.