• VINDMØLLER: Omtrent slik blir utsikten til vindmøllene fra Vatnestrøm-siden. På feltet som sees her, Storehei, er det planlagt 30 vindmøller. Martin Westin sier planene kan bli justert noe. FOTO: Birkenes kommune

– Vindparken blir friluftsområde

Prosjektleder Martin Westin mener at konsekvensene av den planlagte vindmølleparken i Birkenes ikke blir slik som hyttenabo Daniel Bakken og grunneier Wiggo Svendsen skisserer.