• KLAR TALE: Å ta egne frie valg, er en rett vi har i Norge. Denne retten skal gjelde også for jenter og gutter med innvandrerbakgrunn, sier statsråd Inga Marte Thorkildsen. FOTO: SCANPIX

"Barns beste først"

Barne-, likestillings— og integreringsminister Inga Marte Thorkildsen svarer på spørsmål fra Fædrelandsvennen om barn i minoritetsfamilier.