• TIL VEST? Hans Antonsen åpner for folkeavstemning om hvor Grimstad skal høre til i fremtiden.

Kan gå mot ny folkeavstemning i Grimstad

Kommunestyret i Grimstad støtter Iveland, Lillesand og Birkenes sitt ønske om å få bytte fylke.