• vindmølle_kvinesheia.jpg FOTO: Arkivfoto

Stort flertall for vindkraft

Kommunestyret i Kvinesdal har vedtatt å bygge ut Kvinesheia vindpark.