Tjenesten er utviklet og levert av Department of Product & Systems Design Engineering — Universitetet i Aegean. Systemet er basert på AIS (Automatic Identification System).

Du kan trykke på de forskjellige fartøyene for å se hastighet, kurs og annen informasjon.

Følg skipstrafikken i Skagerak her.

Fartøyets posisjon kan være opptil en time gammel eller er ufullstendig. Data er kun oppgitt som informasjon og kan under ingen omstendigheter brukes til navigasjonsopplysninger.

Følg flytrafikken over Sørlandet her.