Politimann dømt - mister jobben

En polititjenestemann som arbeider i Lister driftsenhet er dømt til seks måneder ubetinget fengsel for forsikringssvindel og fradømt sin stilling.