• PÅ DAMTOPPEN: Fra Sarvsjuvet under kraftverksdirektør Reidar Ove Mork (t.v.) og prosjektleder Harald Kjetil Glendrange skal det reises en 50 meter høy demning. Omtrent der de to kraftutbyggerne står på bildet blir det kjørevei mellom Stavenes-grenda i bakgrunnen og Bykle kyrkjebygd. FOTO: Johs Bjørkeli

Kraftutbyggerne sprenger seg fram i Setesdalsheiane

Det bores og sprenges for hundrevis av millioner kroner i Bykle og Valle for tiden. Om lag 100 mann jobber for fullt med Brokke Nord og Brokke Sør-utbyggingen som skal sende nye 175 GWh strøm ut på samkjøringsnettet.