• SVØMMEHALLEN: Denne tegningen fra arkitektfirmaet Egerdahl&Nordbø viser utbyggingen av ungdomsskolen til høyre og utbyggingen av svømmehall rundt Venneslahallen til venstre. FOTO: EGERDAHL & NORDBØ AS

Ber om hjelp for å redde svømmehallen

Nå ber Vennesla kommune om ekstra drahjelp fra staten. Frykten er fortsatt at deler av svømmehallutbyggingen må droppes.