• Skolebygningene på Dovre, som nå står tomme, skal rives og gi plass til et flunkende nytt helsesenter. Her skal leger, fysioterapeuter og psykiatere samles for å gi et godt omsorgstilbud til befolkningen i Lillesand. FOTO: Erlend Olsbu

Vil bygge minisykehus på Dovre

Nedlagte skolelokaler skal rives for å gi plass til akuttsykehus, varmtvannsbasseng, fysioterapiavdeling og omsorgsboliger.