Mener sykehuset kan skape grobunn for rykter, feilinformasjon og spekulasjoner