Leif Hæstad (65) og sønnen Christoffer Hæstad jobber begge på Lund Legesenter. De elsker jobben, og håper at unge leger ikke blir skremt av medieoppslagene om fastlegekrisen. Leif Hæstad (65) og sønnen Christoffer Hæstad jobber begge på Lund Legesenter. De elsker jobben, og håper at unge leger ikke blir skremt av medieoppslagene om fastlegekrisen. Foto: Eva Myklebust

– Håper rekrutteringen blir bedre når den offentlige oppvasken er ferdig