• Barnehagene må også kutte i sine budsjetter. FOTO: NTB Scanpix

Vedtok kutt i barnehagene

Kun KrF ville skjerme Venneslas barnehager fra budsjettkutt.