Feltleder Solveig Lyby (til venstre) og prosjektleder Kathrine Stene på utgravingsstedet på Tangvall i Søgne. De to er ansatt ved Kulturhistorisk museum på Universitetet i Oslo. Feltleder Solveig Lyby (til venstre) og prosjektleder Kathrine Stene på utgravingsstedet på Tangvall i Søgne. De to er ansatt ved Kulturhistorisk museum på Universitetet i Oslo. Foto: Tormod Flem Vegge

– Har sjelden mulighet til å under­søke funn som dette