• Feltleder Solveig Lyby (til venstre) og prosjektleder Kathrine Stene på utgravingsstedet på Tangvall i Søgne. De to er ansatt ved Kulturhistorisk museum på Universitetet i Oslo. FOTO: Tormod Flem Vegge

– Har sjelden mulighet til å under­søke funn som dette

Arkeologer er godt fornøyde med funn de har gjort på Tangvall i Søgne i forbindelse med en utbygging. Funnene stammer fra middelalderen.