• Stadig flere velger bort kirken når de skal gifte seg. I april ble bruden Cathrine Kvitnes Øen og brudgommen Petter Søyland viet av Mandals ordfører Alf Erik Andersen på Sjøsanden. FOTO: Espen Sand

Stadig færre kirkebryllup: Cathrine og Petter ble viet på Sjøsanden foran ordføreren

Borgerlig vigsel er snart like vanlig som kirkelig. Petter Søyland og Cathrine Kvitnes Øen byttet ut alter og prest med sandstrand og ordfører. Agder-biskop Stein Reinertsen mener giftermålet i seg selv er viktigst.