I forkant av avstemningen har valgkomiteen innstilt Fylkesnes med fire mot tre stemmer. Det fikk flere SV-kvinner til å reagere, ifølge VG. Det viser seg at de tre mennene i valgkomiteen støttet Fylkesnes, i tillegg til én kvinne.

En gruppe på sju SV-kvinner, deriblant ordfører i Oslo Marianne Borgen, gikk samlet ut mot innstillingen.

– Alle mennene støtter Torgeir. Det er skuffende. Det oppfatter flere som et tydelig signal, og at det er påfallende, selv om det er selvfølgelig mange argumenter for og mot begge kandidatene, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, satt selv satt i valgkomiteen.

Til sammen 18 kvinner som støtter Fylkesnes, samlet seg så til motopprør.

En av dem var, Vibeke Johnsen, kvinnepolitisk leder og delegasjonsleder for Vestland-delegasjonen på landsmøtet.

– Jeg støtter Torgeir fordi han er en strålende representant fra distriktene og at han vil breie ut toppen i partiet. Vi har to gode nestlederkandidater og dette er ikke en kvinnekamp, sier Johnsen.

Mali Steiro Tronsmoen i Agder SV satt i valgkomiteen og stemte på Fylkesnes. Hun går hardt ut mot Kaskis støttespillere.

– Kaskis støttespillere usynliggjør kvinnene i dette partiet på feminismens alter, sier hun.

Valgkampen mellom Kaski og Fylkesnes er nå i innspurten, og landsmøtet skal stemme i 18-tiden.