• I 2010 kjøpte Preben og Unn Christeen Aavitsland dette funkishuset for 13,2 millioner kroner. Nå kan det bli den dyreste eneboligen som selges i Kristiansand i år. FOTO: Jacob Buchard

Selger huset for 16 millioner

Funkisvillaen til Preben og Unn Christeen Aavitsland kan bli en av de dyreste eneboligene som skifter eier i Kristiansand i 2019.