• Inger Johanne Elliott og datteren Alethia fotografert ved senteret til Søgne kommune i Lundeveien torsdag kveld. Leiligheten kommunen tilbyr Alethia, er i et bokollektiv med stort sett eldre beboere innen avdeling for rus og psykiatri. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Alethia plasseres i en rus- og psykiatribolig

Tilbudet Søgne kommune gir Alethia Elliott (21), er en leilighet i avdeling for rus- og psykiatri. – Langt fra forsvarlig, mener foreldrene hennes.